Auf der Maur Priska

17.03.1992

Doktorandin Bio Chemie

Leichtathletik Club Basel

800   2:10.82

1000  2:48.08

1500  4:24.63

3000  9:36.75

5000  16:33.79

 

10k    34:10

HAMA  1:21.59